„pRVý A NAJťAžší BOJ, KTORý MUSí čLOVEK SKUTOčNE VYBOJOVAť JE TEN, KTORý VEDIE SáM SO SEBOU.“

 z knihy Slepý život

Slepý život

Slepý život je prvým dielom fantasy série s názvom Večná lož, ktorá sa odohráva vo svete, kde sú ľudia najrozšírenejšou, no zďaleka nie tou najsilnejšou rasou. Príbeh plný magických a mýtických tvorov sleduje osudy štyroch hrdinov, z ktorých ani jeden nespĺňa charakterové vlastnosti hrdinu tak, ako ho poznáme a ako si ho zvykneme predstavovať. Každý z nich vedie svoj vlastný vnútorný boj, aby si nakoniec vybral stranu v nikdy sa nekončiacej vojne. Bez frontovej línie a jasných pravidiel, na pozadí špionážnych hier a v spleti klamstiev nie je odrazu hranica medzi dobrom a zlom taká jasná, ako sa na začiatku mohlo zdať. Kto je nakoniec tým dobrým a kto zlým?